22. мај. 2016

КОНАЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ ШКОЛА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ

ОВДЕ 7kon  8kon

19. мај. 2016

РАСПОРЕД ТАКМИЧАРА ПО УЧИОНИЦАМА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ

ОВДЕ raspored takmicara po ucionicama

 

17. мај. 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА

ОСНОВНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Датум одржавања: 22. мај 2016. године

Домаћин: Основна школа“Милинко Кушић“

Место одржавања: ИВАЊИЦА

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА

 

СУБОТА 21.05.2016

16:00 -21:00 ПРИЈАВА ТАКМИЧАРА  У ШКОЛИ

НЕДЕЉА 22.05.2016

10:00 – 10:30 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

10:30 – 11: 00 РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТАКМИЧАРА ПО УЧИОНИЦАМА

11:00 – 12:00 ИЗРАДА ТЕСТА

12:00 – 12:30 РАЗВРСТАВАЊЕ ТЕСТОВА И ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

12:30 – 14:30 ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА

14:30 – 17:00 УНОС ПОДАТАКА И ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ (17:00)

17:00 – 18:00 ПРИГОВОРИ И РАД ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

19:00 СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА И НАГРАДА

У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА 2016. ГОДИНЕ ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ  ОРГАНИЗУЈЕ СТРУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НАСТАВНИКЕ ИСТОРИЈЕ ПОД НАЗИВОМ „Достигнућа савремене историографије и њихова имплементација у наставни процес“. АКРЕДИТОВАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЈЕ БЕСПЛАТНА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ.

Организатори такмичења:

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИНКО КУШИЋ“ ИВАЊИЦА

13. СЕПТЕМБРА 54. ИВАЊИЦА

ТЕЛ: 032-661117

www.osmilinkokusic.edu.rs

osmkusic@eunet.rs

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“, БЕОГРАД

Трг Николе Пашића, 11

Тел. 011-339-83-62

Секретар ДИС-а : Драгана Миладиновић

e-mail: dragana @isi.co.rs

 

9. мај. 2016

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1.

Семинар се одржава 29.маја 2016. године у  Регионалниом центару за стручно усавршавање Књажевац Јове Курсуле 1 19350 Књажевац Тел. +381 19 731 920 e-mail: rcsu.knj@gmail.com www.rcsuknj.com Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Регионалниом центару за стручно усавршавање Књажевац Јове Курсуле 1 19350 Књажевац Тел. +381 19 731 920

e-mail: rcsu.knj@gmail.com www.rcsuknj.com

7. мај. 2016

Rezultati-Drzavnog-takmicenja-gimnazije- blanko (1)

КОНАЧНИ-РЕЗУЛТАТИ-ССШ

28. април. 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ОДРЖАВА СЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 7.МАЈА У ГИМНАЗИЈИ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

ПРОГРАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Obavestenje o republickom takmicenju iz istorije

27. април. 2016

У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА 2016. ГОДИНЕ ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ  ОДРЖАЋЕ СТРУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НАСТАВНИКЕ ИСТОРИЈЕ ПОД НАЗИВОМ „Достигнућа савремене историографије и њихова имплементација у наставни процес“.КОНФЕРЕНЦИЈА ЈЕ БЕСПЛАТНА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ. ДЕТАЉЕ О КОНФЕРЕНЦИЈИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ ЗАВОДА

http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S11572016

27. април. 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ОДРЖАВА СЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 7.МАЈА У ГИМНАЗИЈИ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ОДРЖАВА СЕ У ИВАЊИЦИ У ОШ“МИЛИНКО КУШИЋ“ 22.МАЈА СА ПОЧЕТКОМ У 11:00 ЧАСОВА.

22. април. 2016

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 12 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 28.маја 2016. године у  Регионалниом центару за стручно усавршавање Кањижа Главни трг бр.9 24420  Кањижа   Тел. 024/874-733   e-mail: rckanjiza@kanjiza.rs. Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Регионалниом центару за стручно усавршавање Кањижа Главни трг бр.9 2442  Кањижа, Тел. 024/874Б733  email:  rckanjiza@kanjiza.rs  

 

11. април. 2016

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 10 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 21.маја 2016. године у Регионалном центару за професионални развој запослених у образовању Немањина 52,  31000 Ужице. Телефон: 031 512 580 , Е-mail: milena.vicevic@rcu-uzice.rs
Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се пријавите Регионалном центару за професионални развој запослених у образовању Немањина 52,  31000 Ужице Телефон: 031 512 580 Е-mail: milena.vicevic@rcu-uzice.rs

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Проф.др Момчило Павловић